Invictus Games 2020

Datum Evenement: 9-5-2020 - 16-5-2020 Exporteer Evenement naar Outlook

Invictus Games 2020

(for English, see below)

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

Tijdens de vijfde editie van de Invictus Games, welke van 9 tot en met 16 mei 2020 zal plaatsvinden in Den Haag, zullen deelnemers vanuit 19 landen concurreren in 9 verschillende sporten.

Zonder vrijwilligers geen evenement! De vrijwilligersorganisatie voor de IG2020 is in handen van EventMakers, hét landelijke platform voor vrijwilligers in sportevenementen. We verwachten de werving van vrijwilligers ongeveer halverwege 2019 te starten. Zodra de exacte datum bekend is, communiceren we dat op deze pagina en via de online communicatiekanalen van EventMakers en de IG2020. Ben jij nu al onwijs enthousiast en weet jij zeker dat je dit evenement niet wil missen, dan kan je alvast een EventMakers profiel aanmaken, waarin je bij het opmerkingenveld aangeeft dat je geïnteresseerd bent om als vrijwilliger bij de IG2020 te komen helpen. Indien je al een EventMakers profiel hebt, kan je dit extra toevoegen in je profiel. Wij zullen iedereen die dit heeft aangegeven als eerste de kans bieden om zich aan te melden als vrijwilliger zodra de werving start. Let op: bij dit evenement hanteren we een selectieprocedure (selectiecriteria worden later bekend gemaakt). Dit betekent dat het op tijd aanmelden als vrijwilliger helaas geen garantie biedt op een plaats binnen het team van EventMakers. Voor vragen of opmerkingen kan je mailen naar team@eventmakers.nl.


The Invictus Games is an international adaptive sporting event for wounded, injured and sick Servicemen and women, both serving and veteran. The Games use the power of sport to inspire recovery, support rehabilitation and generate a wider understanding and respect of all those who serve their country.

During the fifth edition of the Invictus Games, which will take place from 9 to 16 May 2020 in The Hague, competitors from 19 nations will compete in 9 different sports.

No event without volunteers! The volunteer management for the IG2020 will be organised by EventMakers, the national platform for volunteers in sporting events. We expect to start the recruitment of volunteers in mid-2019. As soon as the exact date is known, we will communicate this on this page and via the online communication channels of EventMakers and the IG2020. Are you already extremely enthusiastic and are you sure you do not want to miss this event, then you can already create a EventMakers profile, in which you have to note in the comments field that you are interested in becoming an IG2020 volunteer. If you already have made an EventMakers profile, you can add this comment in your profile. We will inform everyone with this comment in their profile as first, so that you can register as a volunteer as soon as the recruitment starts. Note: at this event we are working with a selection procedure (selection criteria will be announced later). This means that registering as a volunteer on time unfortunately does not guarantee a spot within the EventMakers team. For questions or comments you can send an e-mail to team@eventmakers.nl.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x