Privacy policy EventMakers

Mei 2018

Privacy policy van EventMakers., handelende onder de naam "EventMakers", hierna te noemen: “EventMakers”. Gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem.

 1. Deze privacy policy is van toepassing in de relatie tussen u als gebruiker en EventMakers zodra u gebruik maakt van de dienst of de website van EventMakers.
 2. Om inzichtelijk te maken welke informatie EventMakers op welke manier gebruikt en hoe informatie eventueel door u gewijzigd kan worden heeft EventMakers deze privacy policy opgesteld. In deze privacy policy kunt u alle relevante informatie vinden met betrekking tot uw gegevens en het gebruik daarvan.

Welke informatie wordt door EventMakers verzameld?

 1.       EventMakers verkrijgt (persoonlijke) informatie in het algemene profiel. De hiervoor benodigde informatie wordt van u of van de Opdrachtgever ontvangen. Onder deze (persoonlijk) informatie wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan uw volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer en informatie over uw lidmaatschap tot een sportorganisatie.

  2.      EventMakers verkrijgt daarnaast (persoonlijke) informatie specifiek voor een sportevenement. De hiervoor benodigde informatie wordt van u of van de Opdrachtgever ontvangen. Onder deze sportevenement specifieke (persoonlijke) informatie wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan uw beschikbaarheid, eventuele allergieën ten dienste van catering tijdens het evenement, overige opmerkingen.

  3.      EventMakers verzamelt zelf informatie, onder andere door gebruik van Google Analytics, om de dienst nog beter af te stemmen op uw gebruik en wensen. Het beter afstemmen van de dienst doet EventMakers onder andere, maar niet uitsluitend, door;

    i.            bij te houden hoe gebruikers deze dienst gebruiken om bijvoorbeeld de veelgebruikte onderdelen verder te ontwikkelen;

  ii.            uw IP-adres om bijvoorbeeld aan de hand daarvan de locatie van u als gebruiker te bepalen zodat EventMakers de dienst in de juiste taal kan aanbieden;

  iii.            het apparaat waarmee u gebruik maakt van deze dienst om bijvoorbeeld de dienst op de juiste wijze te kunnen weergeven;

  iv.            de webbrowser die u gebruikt om bijvoorbeeld deze dienst daarop af te stemmen; en,

   v.            uw instellingen bij het gebruik van deze dienst zodat u deze bijvoorbeeld niet elke keer moet aanpassen.

  4.      De aangeboden dienst bestaat uit het kunnen plaatsen, bekijken, bewerken en becommentariëren van databestanden. Om deze dienst aan te kunnen bieden slaat EventMakers geplaatst beeldmateriaal op. In deze hoedanigheid verzamelt EventMakers informatie van u als gebruiker met betrekking tot dit beeldmateriaal.

Wat doet EventMakers met de verzamelde informatie?

 1.     Door het invullen van uw gegevens, stemt u in met het gebruik van uw gegevens voor de hiernavolgende doelen. EventMakers kan:

    i.            U selecteren als vrijwilliger voor Opdrachtgevers van EventMakers;

  ii.            Uw gegevens voor commerciële doeleinden aanwenden, voor bijvoorbeeld doch niet uitsluitend promotieacties, en/of kortingsacties. Indien en voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Dit kan door het aanvinken bij uw registratie;

  iii.            uw emailadres gebruiken om u te informeren met betrekking tot eventueel voor u relevante ontwikkelingen van de dienst;

  iv.            uw allergieën en/of dieetwensen gebruiken voor de catering tijdens een evenement;

   v.            uw kledingmaat voor het verzorgen van de juiste maat kleding tijdens een evenement.

  2.      De gegevens zijn alleen door EventMakers te bekijken.

  3.      Informatie met betrekking tot het gebruik van de dienst, de wijze waarop de dienst wordt benaderd en de instellingen van u als gebruikers worden verzameld om onder andere, maar niet uitsluitend, de dienstverlening te verbeteren. Aan de hand van deze gegevens kan EventMakers bijvoorbeeld nagaan hoe het beste toegang tot de dienst kan worden verleend. Daarnaast kan EventMakers aan de hand van het gebruik van verschillende onderdelen van de dienst bijvoorbeeld nagaan welke onderdelen veel gebruikt worden waardoor EventMakers de dienst kan aanpassen en verbeteren.

  4.      Het kan voorkomen dat EventMakers gegevens moet afstaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, aan verzoeken van overheidsinstanties in het kader van onderzoeken of aan rechtelijke uitspraken. Daarnaast kan het voorkomen dat EventMakers in het kader van de bescherming van haar eigendommen (waaronder, maar niet uitsluitend, intellectuele eigendommen), de dienst, haar gebruikers of derden en naleving van onder andere de gebruiksvoorwaarden (en algemene voorwaarden voor zover deze van toepassing zijn), informatie aan derde partijen verstrekt. In het kader van het voorgaande kan het voorkomen dat EventMakers naast persoonlijke gegevens tevens beeldmateriaal moet of zal afstaan.

Wijzigingen in uw gegevens en de privacy policy?

 1. U heeft het recht om inzage te vorderen in de informatie die EventMakers verzameld over u als gebruiker. Binnen vier weken na het ontvangst van uw verzoek door EventMakers zult u inzage krijgen in de hiervoor genoemde informatie. Na inzage heeft u het recht om de informatie te laten verbeteren, aan te laten vullen, te laten verwijderen of te laten afschermen. EventMakers zal, voor zover dit mogelijk is, aan dit verzoek voldoen en hier binnen vier weken na het verzoek u hiervan inlichten. U kunt zich wenden tot team@eventmakers.nl.
 2. EventMakers heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd deze privacy policy te wijzigen. Na wijziging is de gewijzigde privacy policy van toepassing op bestaande relaties. U als gebruiker van deze dienst bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van de privacy policy om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigen.