FAQ

Hieronder vind je een overzicht van de veel gestelde vragen van EventMakers. Lees de antwoorden goed door om volledig geïnformeerd te zijn. Heb je vragen specifiek over een evenement? De meeste antwoorden worden op de pagina Aankomende Evenementen gegeven.

Meest gestelde vragen

EventMakers gebruikt de persoonsgegevens van EventMakers alleen in combinatie met het evenement waaraan EventMakers gebonden zit. De gegevens worden niet of andere wijze verstrekt zonder de toestemming van de EventMaker. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om (privacy policy).

Mocht er iets vervelend gebeuren tijdens het vrijwilligerswerk, kan je altijd bij een van de teamleden van EventMakers terecht. Mocht je het niet intern willen bespreken, kan je altijd terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Je kan bij dit punt vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en/of normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of -adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt.

Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken via 0900 – 202 55 90 (gratis).

Voor de meeste evenementen geldt dat EventMakers op de eerste evenement dag waarvoor hij/zij komen helpen 16 jaar oud dient te zijn. Voor enkele evenementen en/of functies ligt de minimum leeftijd op 18 jaar. Dit wordt altijd aangegeven op de informatiepagina van een evenement. Er zit geen maximum leeftijd aan de evenementen gebonden.

Ja, dat kan. Wel moet je je via de gebruikelijke weg aanmelden (EventMakers, registreren). Op het moment dat je als EventMaker hebt geholpen bij een evenement en het bij één keer wilt laten, kan je je afmelden door ons een mail te sturen naar team@eventmakers.nl.

Om het aanmeldproces te verduidelijken hebben we een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan kan je hier vinden. Mocht het na het volgen van het stappenplan nog steeds niet lukken om je aan te melden, neem dan even contact met ons op.
Nee, dit kan niet. Het is van belang dat iedereen een eigen account aanmaakt om EventMaker te kunnen zijn bij een evenement. Op deze manier kunnen wij iedereen goed inplannen tijdens de evenementen. Daarnaast is het ook niet mogelijk om voor een aanmelding hetzelfde e-mailadres te gebruiken. Iedereen moet aangemeld worden met een persoonlijk e-mailadres.
Mocht het uploaden van een profielfoto in je EventMakers profiel niet lukken, wacht 5 minuten en open je profiel opnieuw, om te kijken of het toch gelukt is. Is het alsnog niet gelukt, mail je pasfoto dan naar team@eventmakers.nl dan zullen wij de foto toevoegen aan je profiel.

Upload je VOG in je persoonlijke EventMakers profiel. Let hierbij wel op dat het een pdf-bestand van klein formaat moet zijn om deze te kunnen uploaden. Volg het onderstaande stappenplan, om je VOG te uploaden in je profiel:

  1. Scan de VOG in of maak er een foto van en zet deze op je computer;

  2. Converteer via deze website je VOG naar een pdf-bestand: https://smallpdf.com/nl/pdf-converter.

  3. Download het pdf-bestand en upload deze in je EventMakers profiel op onze website;

  4. Na het toevoegen van je VOG dien je op de knop ‘Save’ te klikken, onderaan je profiel.

Mocht het uploaden van een profielfoto of een VOG niet lukken, stuur dan een mail naar team@eventmakers.nl.
Het kan natuurlijk zo maar eens gebeuren dat je je wachtwoord van je EventMakers account bent vergeten. Je kan zelf een nieuw wachtwoord aanmaken door een wachtwoordherstel-link aan te vragen. Mocht dit niet lukken, mail naar team@eventmakers.nl en wij helpen je verder.
Afhankelijk van de grootte en soort evenement, wordt beslist of er met een selectieprocedure gewerkt wordt. Indien dit het geval is, worden er kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, waarop we kennis met de vrijwilligers kunnen maken. Op basis van deze kennismaking zal er een selectie gemaakt worden van de EventMakers die gaan helpen tijdens het evenement.
Wij communiceren op verschillende manieren naar onze EventMakers. Allereerst ontvangen alle geregistreerde EventMakers op de eerste zaterdag van de maand de EventMakers nieuwsbrief. Daarnaast kan iedere EventMaker lid worden van onze EventMakers Facebookgroep en kan je ons volgen op Instagram, Twitter en LinkedIn